PROJEKTY

ČSK

ČESKOSLOVENSKÉ KŘIŽOVATKY

Československé křižovatky se kombinací metody simulace fungování politických orgánů s dobovým historickým kontextem přelomových etap československých dějin pokouší prohloubit vzdělávání a porozumění studentů v oblasti moderních dějin.

Československé křižovatky

Pro účely lepšího přenosu poznání dobových otázek a zároveň usměrňování hry v mezích historické možnosti jsou jednotlivé modely pod hlavičkou ČSK strukturovány do herních kol a fází, které odpovídají určitému časovému úseku a v nichž jsou předepsána dobová témata k řešení a diskuzím během kola.

V současné době pod hlavičkou ČSK pořádáme následující modely:

  • “Vyhraj únor”: soupeřící týmy studentů, které odpovídající vládním stranám Národní fronty, usilují o ovládnutí mocenských složek třetí republiky (květen 1945 - únor 1948) a rozhodnutí o dalším směřování Československa.
  • “Obnov demokracii”: na pozadí simulace Federálního shromáždění a souvisejících orgánů v letech 1989-1992 se studenti seznamují s přechodem k demokracii a vytvářením nového politického systému po sametové revoluci.

Jednotlivé herní modely jsou koncipovány jako soutěž studentských týmů, které odpovídají dobovým politickým proudům či stranám. Jednotlivé týmy mají své odlišné cíle a záměry, dané jejich představou o uspořádání Československa. Účastníci se jako ministři, poslanci nebo novináři snaží prostřednictvím různým činností získat vliv, projevující se bodováním jejich aktivity a schopnosti prosadit své zájmy, za který si na začátku každého kola upevňují svou mocenskou pozici například prostřednictvím soutěžení o kontrolu dobových mocenských institucí. Výsledná výhra je pak určená součtem bodů za držení mocenských postů v jednotlivých kolech.

BLÍŽÍCÍ SE UDÁLOSTI
DALŠÍ UDÁLOSTI >