Spolupráce nebo nežádoucí vliv? Etické hranice kooperace mezi univerzitou a zahraničními subjekty

Zveme vás na panelovou diskuzi, která se bude věnovat roli zahraničních subjektů v akademické sféře, jejich možného ovlivňování vědecké činnosti vznikajícího prostřednictvím finančních tlaků či tzv. měkkého vlivu.


Diskuse bude rámována možnými etickými dilematy a hledáním o etických mezích ve spolupráci se zahraničními subjekty. Nová obecná kritéria Univerzity Karlovy pro sponzorskou a partnerskou spolupráci přijatá opatřením rektora teprve v roce 2020 určují, že činnosti partnerského subjektu “nejsou spojeny s aktivitami spojenými s násilím nebo potlačování lidských práv a svobod.” Platí to dnes o všech našich partnerech?


Cílem bude vést otevřenou debatu pro širší akademickou veřejnost na téma, které doposud zůstávalo spíše uzavřeno v kuloárech.


Panelisty z řad mladých akademiků budou:

Marek Jandák, historik zabývající se arménskou genocidou

Filip Jirouš, sinolog a spolupracovník projektu Sinopsis.cz

Kateřina Kňapová, socioložka a spoluautorka obecných kritérií UK pro sponzoring

Jan Pačes, bývalý studentský senátor UK za PřF a spoluautor obecných kritérií UK pro sponzoring


Moderování se ujme Jakub Kvapilík z PF UK.


Diskuze proběhne v učebně P 300 na hlavní budově FF UK (Náměstí Jana Palacha 2) v pondělí 28. 2. 2022 v 19.00.

BLÍŽÍCÍ SE UDÁLOSTI
DALŠÍ UDÁLOSTI >