PROJEKTY

PROJEKTY

Spolek již od svého vzniku v roce 2010 stojí na dvou pilířích. Jedním jsou průběžné akce, které členové a spolku pořádají pro studenty a širokou veřejnost. Druhým pak jednotlivé projekty.

V současné době spolek zaštiťuje čtyři různorodé modely, které se formou simulace fungování určité organizace pokouší přiblížit její roli a jejím prostřednictvím i současné veřejné otázky. Všechny tyto modely jsou organizovány v průběhu celého roku vlastním organizačním týmem, tvořeným členy a spolupracovníky spolku, který disponuje širokou autonomií.

Největším z těchto projektů je Český model amerického kongresu (ČMAK), k jehož pořádání spolek původně vznikl. Každoročně se pod touto zkratkou v září promění centrum Plzně na téměř věrohodnou repliku Washingtonu D.C. a účastníci projektu v rolích kongresmanů, novinářů, lobbistů, ministrů a dalších veřejných činitelů simulují na týden fungování americké politiky. Projekt Cabinet Office Briefing Rooms (COBRA) se přidal v roce 2017 a umožňuje účastníkům vyzkoušet si pod tlakem rozhodování v pozicích členů britského kabinetu. Od roku 2018 spolek realizuje sérii historických simulací věnovaných osudovým okamžikům československých dějin pod názvem Československé křižovatky (ČSK). Posledním z projektů je pak Moravský model WTO (MOWTO), během něhož účastníci představují ministry členských zemí Světové obchodní organizace (WTO), kteří vyjednávají o liberalizaci a pravidlech mezinárodního obchodu.

Vedle politických simulací pak spolek zaštiťuje i další projekty, které fungují celoročně a přispívají k naplňování cílů, k nimž byl spolek založen. V současné době se jedná o projekty Fourier, v jehož rámci jsou studenti zejména středních škol seznamováni s problematikou životního prostředí a obecně exaktních věd, a projekt Promluvme si, který je založen na rozhovorech s politiky a dalšími osobnostmi.

BLÍŽÍCÍ SE UDÁLOSTI
DALŠÍ UDÁLOSTI >