O NÁS

ČLENSTVÍ

ČLENSTVÍ

Členskou základnou spolku tvoří kolem stovky studentů z celé České republiky, kteří se v současnosti podílí či kdysi podíleli na organizaci a vedení jednotlivých projektů spolků. Řádným členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 15 let, která souhlasí s cíli spolku a působí při přípravě některého ze spolkových projektů či dalších činností.

Dominantní zázemí členské základny je v okruhu studentů Univerzity Karlovy. Centrum politických studií je jedním ze spolků při univerzitě s nadfakultním působením a pro studenty univerzity a v jejím rámci pořádá řadu svých akcí. To však neznamená, že by byl uzavřen vůči studentům jiných vysokých a středních škol, ba právě naopak.

Fotka členství Fotka členství

Řada akcí pořádaná pro členy spolku

Díky pestré skladbě svého členstva je spolek mimo jiné místem setkávání a vzájemných diskuzí napříč jednotlivými obory a zaměření, k čemuž slouží nejenom četné spolkové výlety a workshopy, při nichž se členové blíže seznamují a vzájemně vyměňují své znalosti. Ostatně, seznámit se se zaměřením jednotlivých členů můžete i prostřednictvím členského podcastu Mezi obory.

ČESTNÉ ČLENSTVÍ

Spolek zná též institut čestného členství, které je udíleno bývalým členům spolku, kteří se významnou a neopakovatelnou měrou zasloužili o vznik a rozvoj spolku či jednotlivých činností. V současné době má spolek následující čestné členy:

  • Vojtěch Bahenský, zakládající člen a předseda přípravného výboru; čestným členem od 23. 4. 2017
  • Jan Dipold, bývalý předseda, za něhož se někdejší CSDP změnilo na dnešní CPS; čestným členem od 15. 5. 2019
  • Jan Ježek, spoluzakladatel projektu ČMAK, v letech 2011-2013 člen jeho vedení, výkonný ředitel projekt ČMAK 2013; čestným členem od 23. 4. 2017
  • Vendula Kulichová, výkonná ředitelka projektu ČMAK 2016, spojená s řadou inovací v podobě projektu; čestnou členkou od 23. 4. 2017
  • Robert Květoň, výkonný ředitel projektu ČMAK 2015; čestným členem od 23. 4. 2017
  • Michal Říha, zakládající člen a bývalý předseda, spojený s transformací někdejšího sdružení na zapsaný spolek, v letech 2011-2012 člen vedení projektu ČMAK; čestným členem od 20. 4. 2018
  • Zuzana Siváková (Wágnerová), zakládající členka, působící ve vedení projektu ČMAK v letech 2011-2014, výkonná ředitelka ČMAK 2012, rovněž dlouholetý pokladník spolku a členka s trvalým zájmem o další rozvoj projektů; čestnou členkou od 23. 4. 2017
  • Sandra Štollová, spoluzakladatelka projektu ČMAK, v letech 2011-2014 členka jeho vedení, rovněž odborný garant v projektu; čestnou členkou od 23. 4. 2017

ČLENSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Členové, kteří se v současné době nepodílí na žádném z projektů či aktivit spolku, hradí roční členský poplatek, z něhož jsou financovány drobnější aktivity spolku. Ostatní jsou od něj osvobozeni.

Spolek v souladu se zákonnými ustanoveními shromažďuje následující osobní údaje svých členů: jméno a příjmení, kontaktní e-mail, datum narození, adresu trvalého bydliště. Přístup k těmto údajům mají vedle předsedy spolku též členové kontrolního výboru a tajemník.

STANOVY

Aktuální verze hlavního dokumentu, dle kterého se spolek řídí

BLÍŽÍCÍ SE UDÁLOSTI
DALŠÍ UDÁLOSTI >