AKTIVITY

AKTIVITY

Vedle vzdělávacích projektů, které Centrum politických studií každoročně realizuje, se rovněž členové a spolupracovníci věnují pořádání široké řady dalších aktivit otevřených široké veřejnosti, zejména mezi studenty.

V kalendáři akcí se můžete setkat s následujícím okruhem aktivit:

  • Panelové diskuze: jednou za semestr pořádá spolek panelové diskuze věnované aktuálním otázkám týkajícími se převážně veřejného prostoru a kulturního dědictví. Tyto diskuze hostí obvykle Filozofická fakulta UK či Katolická teologická fakulta UK.
  • Školní a veřejné přednášky: Členové spolku nabízejí rovněž možnost přednášek z okruhů své činnosti, a to jak v rámci akcí, na něž jsou pozváni, tak jednotlivým vzdělávacím institucím.
  • Studijní večery: Řada členů spolku příležitostně popularizuje oblast svého profesního či studijního zájmu formou krátkého poloformálního představení spojeného s diskuzním večerem, a to ať již v učebních, tak v restauračních zařízeních.

Uvedené aktivity spolek zajišťuje prostřednictvím svých členů a spolupracovníků, kteří působí bez nároku na honorář, náklady jsou financovány z členských příspěvků a provozních prostředků spolku tak, aby mohly být přístupné široké veřejnosti.

BLÍŽÍCÍ SE UDÁLOSTI
DALŠÍ UDÁLOSTI >