PODPOŘTE NÁS

PODPOŘTE NÁS

Centrum politických studií je nadstranická, nezávislá nevládní organizace, která je financována z grantů, darů a členských příspěvků. Chod spolku je tedy závislý primárně na členských příspěvcích a darech nestátních subjektů. Všechny spolkem pořádané akce jsou kompletně závislé na grantech a účastnických poplatcích.

Spolek a jeho projekty můžete podpořit také svými běžnými nákupy v e-shopech. Stačí si stáhnout plugin Givenio do vašeho webového prohlížeče a nastavit jako příjemce náš spolek. Určité procento z vámi zaplacené částky potom poputuje od obchodníka na podporu našeho spolku.

Bližší informace naleznete na http://givenio.org/cs/jak-to-funguje

Podpořte nás skrze Givenio.org

Samostatnou kategorií jsou poté akce, které jsou pořádány na objednávku a pomocí kterých nás můžete podpořit. Pro svoji školu si u nás můžete zaplatit workshop v rámci projektu Fourier, který se zaměřuje na enviromentální témata a snaží se studentům zodpovědět otázky zábavnou formou. V portfoliu potom máme také projekt Československé křižovatky, který se orientuje na různé epochy československých dějin a má za cíl zlepšit porozumění studentů vnitropolitickému a zahraničněpolitickému vývoji Československa.

Poslední možnost, jak podpořit náš spolek je sponzoring. Můžete nám tedy jednorázově poslat libovolnou částku na náš účet (2900503307/2010) a podpořit tak naše snahy o občanské vzdělávání. Příslušné účetní záležitosti rádi vyřešíme skrz kontakt info@politickastudia.cz.

BLÍŽÍCÍ SE UDÁLOSTI
DALŠÍ UDÁLOSTI >