PROJEKTY

FOURIER

FOURIER

Projekt Fourier, pojmenovaný po otci skleníkového efektu a moderní meteorologie Josephu Fourierovi, si dává za cíl propojit skupinu ekologicky smýšlející univerzitních studentů přírodovědného zaměření se studenty středních škol. Formou variantních workshopů uspořádaných do hry, kdy organizátoři zastupující fiktivní organizaci zabývající se současnými environmentálními výzvami, se snaží studentům předat základní povědomí z oblastí statistiky, zpracování informací, vědeckých dat a velmi diskutované otázky klimatických změn. Prostřednictvím hry jsou studentům předkládány závěry vědeckých zkoumání, jakož i delší časové hledisko utváření těchto poznatků.

Pomocí různých aktivit se organizátoři snaží propojit každodenní realitu studentů jednak s otázkou změn klimatu a hlavně s učivem. Ze hry by si student měl odnést kritičtější přístup k informacím, hlubší zájem o svět kolem sebe a větší povědomí o možnostech využívání moderních technologií. V ideální případě se některá témata vnímaná studenty jako politická, stanou tématy odbornými a v tomto ohledu lze nazvat projekt i zásadně pro-demokratickým.

Fotka Fourier Fotka Fourier

Fiktivní organizace řeší environmentální problémy

BLÍŽÍCÍ SE UDÁLOSTI
DALŠÍ UDÁLOSTI >