O NÁS

PARTNEŘI

PARTNEŘI

Centrum politických studií je zapsaný spolek působící při Univerzitě Karlově.

Jednotlivé aktivity spolku mají své často tradiční a dlouholeté partnery, jejichž podpora a pomoc je pro nás nedocenitelná. Jejich seznam naleznete rovněž na stránkách jednotlivých projektů, zde uvádíme úplný výčet aktuálních partnerů spolku a jeho činností.

BLÍŽÍCÍ SE UDÁLOSTI
DALŠÍ UDÁLOSTI >